NUAN

Velkommen

Fritidsordningen NUAN er en integreret del af NIF, og er et tilbud til alle elever om morgenen og eftermiddagen. De primære brugere af NUAN er eleverne i 1.-4. klasse. Men alle elever på skolen er velkommen, og besøges ofte af ældre elever, afhængig af hvilke aktiviteter der udbydes.

Vi har dagligt åbent 7.45-8.15 og igen når eleverne får fri fra skolen til kl.17.

NUAN har hovedlokale i opgangen hos yngstetrinnet. Vi har ikke et stort lokale, men vi har mulighed for at bruge klasseværelser og værksteder der er på skolen, som vi udnytter meget.

Der er 6 ansatte i NUAN. En pædagog og pædagogmedhjælpere. Alle ansatte er tilknyttet skoledagen gennem vikartimer, støttetimer og frikvartererne hvor vi også fungerer som gårdvagter. For børnene giver det en god sammenhæng mellem skoledelen og SFOdelen.

Dagligdagen

NUAN er stedet hvor man kan møde vennerne efter skole og være en del af et fællesskab.

Der er mulighed for at lege og deltage i workshops, som er afpasset efter børnenes ønsker og ideer, her får børnene lov til at udfolde deres kreative evner.

I vores hovedlokale er der plads til at være kreativ og hygge sig. Man kan lege, læse i bøger, tegne, spille et spil, lave smykker og meget mere.

I vores fællesrum har børnene mulighed for at være fysisk aktiv ved forskellige lege. Vi leger bla. rollespil, missil og almindelig stikbold, ståtrold og danser til god musik.

I billedkunstlokalet er vi meget kreative hvor vi bla. maler, klipper og klistrer.

Udenfor kan man cykle, kure og lege.

Workshops og legetid foregår mellem kl. 14-15.45

Kl. 14 har vi en kort fællesamling, hvor vi informerer om hvilke workshops der for dagen og hvad der er af eftermiddagsmad.

Torsdag er legetøjsdag. Ipads og mobiltelefoner accepteres som legetøj, men vi opfordrer til at man veksler mellem elektronisk og almindeligt legetøj.

  • Åbningstider på skoledage: 7.45-17.00
  • Åbningstider på skolefridage: 7.30-17.00
  • Vi har lukket på helligdage, hverdagene mellem jul og nytår og i sommerferien har vi åbent de første 2 uger og de sidste 2 uger, hvor vi så har lukket resten af ugerne.