Fællesskabet

Når man vælger at være en del af fællesskabet på NIF, vælger man også at indgå i en forpligtelse.
Forpligtelsen over for fællesskabet på skolen har fire aktører:

 • Skolens ansatte
 • Eleverne
 • Forældrene
 • Ledelsen

Skolens ansatte er forpligtet til 

 • at deltage aktivt i planlægning, diskussion og strukturering af undervisningen på skolen
 • at udvise et højt informationsniveau både internt og eksternt
 • at agere professionelt
 • at overholde gældende regler i forhold til tavshedspligt og lignende. Eleverne er forpligtet til

Eleverne er forpligtet til

 • at vise respekt og hensyn over for hinanden, over for andre, for skolen og for arbejdet/undervisningen på skolen
 • at bruge og være opdateret via skolens ElevIntra
 • deltage i elevrådsarbejdet på skolen
 • at involvere sig i planlægning af morgensamlinger, udsmykning af skolen m.m. Forældrene er forpligtet til

Forældrene er forpligtet til

 • at deltage med et bestemt antal timer i arbejdet med at udbygge og vedligeholde skolen
 • at involvere sig i diskussioner om skolens målsætning og struktur
 • at holde sig opdateret via skolens ForældreIntra
 • at støtte op om skolens mål og tiltag
 • at deltage i skolens arrangementer

Ledelsen er forpligtet til

 • synlig og nærværende ledelse

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok