Venteliste - principper for...

På NIF kommer man, når opskrivningsgebyret er betalt, på en eller flere af følgende lister:

Forrangs-listen - for de børn, hvis forældre arbejder i bestemte virksomheder. Spørg i HR-afdelingen i virksomheden.

Søskende-listen - for de børn, der i forvejen har en søskende på skolen.

Alle-listen - for de børn, hvor de to ovenstående lister ikke gør sig gældende.

En elev kan godt stå på flere lister.

Når skolen modtager udmeldelse af en elev fra en forrangs-plads, tilbydes pladsen til en elev fra forrangs-listen, dernæst søskende-listen og slutteligt alle-listen.

Når skolen modtager udmeldelse af en elev fra en søskendeplads, tilbydes pladsen til en elev på søskendelisten, dernæst forrangs-listen og slutteligt alle-listen.

Når skolen modtager udmeldelse af en elev fra alle-pladser, tilbydes pladsen en elev fra alle-listen, dernæst forrangs-listen og slutteligt søskende-listen.

I tilfælde af en tilbudt plads afslås, rykker barnet nederst på ventelisten/-erne, de står på.

Se mere - "Nyttige Informationer" - "Blanketter"

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok