Priser

Ved indskrivning på ventelisten indbetales gebyret på skolens konto

Reg. nr. 6471

Konto nr. 7715983

I modtagerfeltet i overførslen i banken angives barnets navn og fødselsdato – ingen andre oplysninger. Når vi har barnets oplysninger, har vi de oplysninger, vi skal bruge. Øvrige nødvendige oplysninger har vi modtaget i indskrivningsdokumentet.

Skriv en mail til nif@nif.gl, når I har foretaget betalingen. Indskrivningen er først aktiv, når betalingen er modtaget, vi har et indskrivningsdokument, og I har skrevet en mail til os,.

Når vi har registreret betalingen, modtager I en mail med bekræftelse på betaling.

Har I spørgsmål om jeres indskrivning, beder vi jer oplyse datoen for overførslen samt dato for indsendelse af indskrivningsblanket, når I kontakter skolen. 

Indskrivningsgebyr:

1.barn: 2000,- kr.

Øvrige børn: 1500,- kr.

Ved skoleoptagelse:

Elevbetaling ved 1. og 2. barn: 3150,- kr.

Ved 3. og flere søskende: 2600,- kr.

Skolepengene betales forud sidst på måneden i alle 12 måneder.

Depositum: 

10.000,- kr.

Skolen har virksomheder, der har forrangspladser. Vi opfordrer til, I kontakter den HR- eller personaleansvarlige i jeres virksomhed og hører, om I kan benytte en sådan forrang.

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok