Skolens tilblivelse 

Nuuk Internationale Friskole er den første grønlandske friskole, etableret i 2006 med fire klassetrin fra 1. - 4.klasse. Siden er skolen hvert år udvidet med en klasse pr. år, så skolen i dag har ti klasser med en klassekvotient på max. 21 elever dog undtaget 1.klasse med 23 elever.

Skolens tilblivelse var et udtryk for manglende fastholdelse af arbejdskraft for de større virksomheder i byen grundet utidssvarende tilbud til børnenes skolegang. En gruppe forældre slog sig sammen og fik startet skolen, der sidenhen har udviklet sig til det, den er i dag.

Skolen har til huse i en bygning der ejes og administreres af en gruppe aktionærer kaldet “Posthuset”. Friskolen lejer sig ind i bygningen.

NIF er i dag en lille skole med ca. 200 elever, 20 fastansatte i skoledelen og to i fritidsdelen Nuan. Derudover er der til Nuan tilknyttet unge medhjælpere. NIF er organiseret i fire afdelinger – yngste, mellemste og ældste trin samt Nuan.

 

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok