Den daglige kontakt mellem skole og hjem

Skoleintra er rygraden i al intern kommunikation samt i kommunikationen mellem skole og hjem. Det er her forældre kan skrive beskeder om fx fravær, tandlægebesøg og lign. Ligeledes kan lærerne ad denne vej få fat i forældrene. 

Det forventes fra begge sider, skoleintra tjekkes dagligt.

Ugeplaner:

Senest fredag kl. 16.00 udgives ugeplaner for den kommende uge. Ugeplanen beskriver kortfattet hvilke emner, der vil blive gennemgået samt hvilke materialer der vil blive brugt.

Ugeplanen forventes ikke at være en detaljeret gennemgang.

Lektiebog

Daglige lektier lægges ud på Intras lektiebog (også kaldet dagbog)  

Kontaktbog

Besked ved sygdom, læge, tandlæge, ...

Skoleintra erstatter den traditionelle kontaktbog. Små beskeder mellem skole og hjem foregår via kontaktbogsfunktionen. 

Årsplaner

Primo september ligger årsplaner tilgængelige i alle fag. I årsplanen fremgår hvilke emner/undervisningsforløb. der gennemføres i årets løb. Årsplanen tager udgangspunkt i Inerisaaviks fagmål. Desuden kan de danske Fælles Mål inddrages efter behov og relevans.

Det er ikke et krav, der skrives årsplan til faget Personlig Udvikling.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok