FAT

På NIF bruger vi Forældrearbejdstimer.

FAT udspringer af tankegangen om, at for at få ting til at fungere optimalt skal der være mange hænder, der bærer i fællesskabet til fællesskabets bedste.

I fællesskabet løfter vi i flok.

For at få hele skolens virke og drift til at fungere optimalt, er vi afhængige af hjælpen fra alle forældre. Dette sikrer vi os gennem FAT.

Hver familie skal lægge 10 FAT på et helt skoleår.

Listen for opgaverne er uudtømmelig, men kan fx være:

  • Medlem af skolebestyrelsen (10 FAT)
  • Kontaktforældre (10 FAT)
  • Bagning til diverse arrangementer (ca. 2 FAT)
  • Indpakning af bøger (2 FAT for fem bøger)
  • Holde foredrag/oplæg for en klasse (5 FAT)
  • Besøg på arbejdsplads (5 FAT)
  • Deltagelse på løbsdagen (1 FAT pr. time)

Indberetningen af FAT kan gøres på skolens hjemmeside www.nif.gl eller på kontoret ml. 8.30 - 13.30. HUSK at udfylde alle felter på blanketten.

Det er vigtigt, I SELV holder styr på, hvor mange timer I bruger. Vi laver en opgørelse to gange om året, der sendes ud til jer.

Arbejdsopgavernes timetal bliver fastsat af skolen.

Får familien i løbet af skoleåret ikke brugt alle FAT, betales timerne med den ved generalforsamlingen fastlagte pris (2023 - 400 kr./time).

Timerne vil blive opgjort pr. 1. juni og opkrævet på PBS.

Man kan ikke få udbetalt ”løn” for evt. overarbejde med FAT ej heller overføre timer til kommende skoleår.

For udfyldelse se under - "Nyttige Informationer" - "Blanketter"

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok