Kommunikation

God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø.

Der kan dog opstå situationer, hvor kommunikationen ikke forløber optimalt og uden afstemte forventninger.

Udgangspunktet for kommunikationen på NIF er med barnet i centrum set ud fra skolens værdier. Derfor er kommunikationspolitikken udarbejdet for at sikre god og konstruktiv kommunikation mellem skole og hjem samt skabe et godt arbejdsmiljø.

1. Det forventes at alle, både forældre, lærere og elever på skolen, omtaler og taler til og med hinanden i en respektfuld tone både i og udenfor skolen

2. ForældreIntra, facebookgrupper og lign. relateret til skolen er til korte beskeder af informativ art - altså ikke debatskabende. De korte informative beskeder kan fx være anmodning om fritagelse, til- eller framelding samt anmodning om telefonisk kontakt/møde. Har din henvendelse flere problematikker eller er længere end 4-5 linjer, så bed i stedet om et telefonopkald/samtale, da man nemt kan skrive sig fra hinanden. Ved skriftlig henvendelse vær da opmærksom på brug af tegn og smileys. Tænk, får du trykker send.

3. Til møder mellem skole og hjem forventes kommunikationen at foregå efter almindelige anerkendte etiske regler, således at det er ”sagen”, der er til debat

4. Følgende regler gælder for kommunikation på og vedrørende skolen (både mundtlig og skriftlig kommunikation):

  • Skriv aldrig, når du er vred
  • Vis åbenhed og respekt
  • Hold en god og respektfuld tone
  • Vær saglig
  • Undgå personlige angreb

5. Ledelsen har det overordnede ansvar for kommunikationen, og at den gode kommunikation overholdes

6. Medarbejdere, forældre og elever skal medvirke aktivt til at opfylde kommunikationspolitikken

7. Skriftlige opslag, der ikke lever op til ovenstående retningslinjer, skal slettes øjeblikkeligt

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok