Retningslinjer for skoleoptag med besøg

Optagelsesprocessen sættes i gang, når en elev i en given klasse melder sin udmeldelse til kontoret med en udmeldelsesblanket.

 1. Kontoret finder eleven, der skal inviteres og ringer/skriver til forældrene.
 2. Ved accept af tilbuddet sender kontoret en indbydelse og CC’er klasselærer samt trinleder. I indbydelsen er to dage for besøg angivet aftalt med klasselærer.
 3. Klasselærer og trinleder aftaler snarest dag for optagelsessamtale med forældre – helst dagen efter besøgsdagene.
 4. Eleven er på to besøgsdage.
 5. Optagelsessamtale mellem klasselærer, trinleder samt forældre.
 6. Når begge parter er enige om skolestart, sendes forældrene på kontoret til MBC (inden kl.14.00). MBC opretter forældre og elev i intra.

Retningslinjer for skoleoptag fra Danmark/kysten uden besøg

Hvis et barn ikke har mulighed for at følge den gængse optagelsesproces med to besøgsdage samt efterfølgende optagelsessamtale med forældre, gælder følgende:

 1. Skoleleder foranlediger en skoleudtalelse med standpunktet i dansk, engelsk, matematik samt evt. 3. fremmedsprog sendes til skoleleder.
 2. En Teams-samtale holdes med klasselærer, trinleder samt elev. En forælder er med i baggrunden.
 3. Afgørelsen sker efterfølgende ved en snak mellem klasselærer og trinleder.
 4. Klasselærer ringer/skriver til forældrene med svaret.

Retningslinjer for skoleoptag fra andet land end Danmark uden besøg

 1. Skoleleder foranlediger en skoleudtalelse med standpunktet i førstesprog, engelsk, matematik samt evt. 3. fremmedsprog sendes til skoleleder.
 2. En Teams-samtale holdes med skoleleder, klasselærer samt elev. En forælder er med i baggrunden.
 3. Afgørelsen sker efterfølgende ved en snak mellem skoleleder og klasselærer.
 4. Ved optagelse ringer klasselærer til forældrene med svaret.
 5. I tilfælde af eleven ikke har et forståeligt sprog i enten grønlandsk, dansk eller engelsk, kan eleven ikke optages. Ved disse tilfælde ringer skoleleder til forældrene.

Retningslinjer for optag til kommende 1. klasse følger anden proces.

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok