Værdier på NIF

På NIF kigger vi ofte på hvilke værdier, vi vil have i spil på skolen, fordi det tegner skolen udadtil. Herværende værdier er kommet til i et samarbejde mellem bestyrelse og personale.

Fællesskab -  stærke fællesskaber blandt elever, personale og forældre giver en forståelse af, at samhørighed og kompromisser gør løsningerne bedre og mere bæredygtige.

Tillid - tillid er det stof, der binder fællesskabet sammen. Samvær og samarbejde kan kun lykkes i kraft af, vi vil hinanden det godt og rummer hinanden.

Dannelse - som en del af fællesskabet er vi forpligtet til at forholde os til hinanden og til vores samfund. Vi er forpligtet til at løfte vores del af opgaverne foran os. Gennem dannelse gøres eleverne i stand til at forstå samfundet, både i en historisk og en nutidig kontekst, og elevernes evne til kritisk tænkning forstærkes.

Ambition - lysten til at fordybe sig og dygtiggøre sig tilskyndes. Ved at dyrke egne interessefelter og egne talenter lærer eleverne noget om vedholdenhed og glæden ved at mestre et område. Dette uanset om det drejer sig om akademiske discipliner, sport, musik, gaming eller andet.

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok