Paasisassarsiorlu angalaneq

NIF-imi atuarnermi 9. klassinngoraanni paasisassarsiorluni angalasoqartarpoq.

Paasisassarsiorluni angalanerup siunertaa:

atuartut nutaanik, allanartunik imaluunniit piorsarsimassutsinik allaanerusunik nammineq timi atorlugu misigisaqartinnissaat taakkualu sunik imaqarneri namminneq paasisimasaqarfigilernissaat anguniarlugu

atuartut allat peqatigalugu oqaatsit allat atorlugit attaveqaqatigiitsinnissaat, meeqqat, inuusuttut imaluunniit inersimasut nammineq oqaatsimik tunuliaqutaanit allaanerusumik atugaqartut peqatigalugit.

piorsarsimassutsip aammalu inooriaatsip allap misigitinnissaa

angalanerup pilersaarusiorneqarnissaa naammassineqarnissaalu, matumani atuartut sukumiisumik nunami imaluunniit nunap ilaani piorsarsimassutsip, politikkimi aqutseriaatsip kiisalu aamma upperisap oqaluttuarisaaneranut tunngasunik paasisaqarluarnissaat

angalaqatigiinneq, atuartut ataatsimik (arlalinnilluunniit) toqqammaviusumik piorsarsimassutsinik allanik kalaallinit danskinillu allaanernik naapitsinissaat

atuartut pilersaarusiorsinnaanissamut, naammassinnissinnaanermut kiisalu aamma paasisassarsiorluni angalanermut nalilersuisinnaanermut periarfissinneqarnissaat

Piareersaatit

Atuartut angajoqqaatik suleqatigalugit aningaasanik katersissapput. Taanna katersiniarneq kingusinnerpaamik 7. klasse tikitsinnagu aallartisareerneqartariaqarpoq.

Atuaqatigiiaanut apeqqutaavoq, periutsit suut atorlugit katersiniartoqassanersoq. Atuarfimmi unnussiuaaqatigiinnermit sinneqartoorutit 9. klassenut tunniunneqartarput.

Kommunimiit tapiissutinik tunniussaqartarpoq.

Taamattaaq atuarfik tapiissutinik siulersuisunit annertussuseq aalajangiussaq atorlugu tunniussaqartarpoq. Taassuma saniatigut nammineq akiliinerit pisinnaasarput.

Pingaarnertut paasisassarsiornermi sulianut atatillugu periarfissat sammineqartarput. Tulliatut paasisassarsiornermi angalanermi sumunngarfissaq umerneqartarpoq.

Naliliinerit saqqummiinerillu angajoqqaanut ingerlanneqartarput.

Nukarlernut unnussiuaaqatigiinnermi angajoqqaat ilanngullugit qaaqquneqartarput. Unnussiuaaqatigiinnermi qulequtassamik aammalu assigiinngitsunik pinnguaatinik unammisaqattaartitsinissanillu piareersaatit angajoqqaanit attaveqarfigisinnaasanit pilersaarusiorneqartarput. Kikkut tamarmik nereqatigiinnissamut nerisassanik nassassapput.

Akullernut unnussiuaartitsinermi taamattaaq angajoqqaat ilanngullugit qaaqquneqartarput. Angajoqqaani attaveqarfigisinnaasat ilinniartitsisullu pinnguaatinik unammisaqattaartitsinernillu pilersaarusiortarput. Kikkut tamat nereqatigiinnissamut nerisassanik nassataqassapput.

Angajullernut unnussiuaartitsinermi angajoqqaat ilanngullugit qaaqquneqarneq AJORPUT. Unnussiuaaqatigiinnissaq 9. klassinit atuaqatigiiaannilu ilinniartitsisumit pilersaarusiorneqartarpoq. Atuartut nereqatigiittarput, taassumalu kingorna pinnguaatit, unammisaqattaarutik assigisaalu atorlugit peqatigiinnerit ingerlanneqartarput taakkualu klassinit tamanit pingasuusunit ilinniartitsisuniillu pilersaarusiorneqarsimasarlutik. Unnussiuaaqatigiinnermut qulequtsiunneqarsinnaasut tassaapput, sapiitsuliortut, 1960-ikkornisatut atisalersorneq, uumasut…. Qulequtarisassaq 9.klassinit aalajangerneqartarpoq.

Unnussiuaartitsinermi taakkunani pingasuni ukiukkaarnerit illugiillugit peqatigiissinnaanerup ataatsimuussutsillu pilersinnissaa siunertarineqarpoq, kiisalu aamma sinaakkutit kikkut tamarmik nuannaarfigisinnaallugillu toqqissisimaffigisinnaasaasa iluanni nuannersunik misigisassaqartitsinissaq siunertarineqarluni.

Atuarfimmi unnussiuaartitsinermit isertitat tamarmik 9. klassinut taakkualu paasisassarsiorlutik angalanissaannut tuttarput.

Inersimasunut tamanut isilernermi billeti akeqartinneqartarpoq (2020-imi billet ataaseq 30,-). 9. klassit taakkulu angajoqqaavi unnussiuaannerni siullerni marlunni kaffimik kaaginillu akikitsunngorlugit tuniniaasarput.

Taassuma saniatigut 9. klassit namminneq aalajangikkaminnik unnussiuaarnerni taakkunani marlunni aningaasarsiutigerusutaminnik toqqaasinnaapput.

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok