Atuarfiup pilersinneqarnera

Nuuk Internationale Friskole Kalaallit Nunaanni siullersaalluni atuarfiuvoq namminersortoq, 2006-imi pilersinneqarpoq klassetrin-ini 1. klassiniit 4. klassinut. Taassuma kinguneratigut ukiut tamaasa atuarfik klassimik ataatsimik annertusiartuaartinneqarsimavoq, taamaasilluni ullumikkut atuarfik qulinik klassiuteqarluni taakkunani annerpaamik atuartut 21-it atuartuutigineqarlutik, taakkunanili 1.klassit atuutsinneqanngillat, 23-it tassani atuartuutigineqarmata.

Atuarfiup pilersinneqarnera suliffeqarfiit annerusut meeqqat atuarnerinut sulinermi nukiit amigarnerat aallaavigalugu pisariaqartinneqartunut naaperiuteqarsinnaanermit tunngaveqarpoq. Angajoqqaat eqimattat ataatsimoorsimapput atuarfillu aallartillugu, tamannalu maannamut inissisimaneranut ineriartuinnarsimavoq.

Atuarfik illuliami inissisimavoq ”Allakkerivimmik” taasanit attuumassutilinnit pigineqarlunilu aqunneqartumi. Friskole illuliamik attartortuuvoq.

NIF ullumikkut 200 miss. Atuartuuteqarpoq, 20.nik sulisoqarluni, marluk ornittakkami Nuan-imi. Taassuma saniatigut Nuan-imi inuusuttunik ikiuuttartunik sulisoqarpoq. NIF ilusilersugaavoq sisamanik immikkoortortaqarfeqarluni – nukarliit, akulliit, angajulliit kiisalu aamma Nuan.

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok