Fagini nutaaliorsinnaaneq

NIF-imi ulluinnatsinni nutaaliorsinnaaneq pingaartilluinnagaraarput.

Atuaqatigiiaani tulleriissaarinermi trin-ini tamani 1.- 10- klassini nipilersorneq aammalu assilialiornermi eqqumiitsiliorneq pigivagut, matumani nipilersorneq – aammalu assilialiorsinnaanermi oqaatsit atuartut ineriartorneranni pigisinnaatikkumallugit.

Silamiinneq, isiginnaartitsineq aalanerlu 1.- 6. klassinut pigivagut, matumani timi atorlugu ersersitsisinnaaneq ikorfartorniarlugu.

Ukiup ingerlanerani atuaqatigiiaat saqqummersitsinernik sammisaqartitsinernillu isumaginnittarput, taakkunani nipilersorneq, assilialiornermi eqqumiitsuliorneq kiisalu aamma timi atorlugu ersersitsisinnaaneq saqqummiunneqartarlutik nittarsaanneqartarlutillu. Tamanna ilaatigut upernaakkut tusarnaartitsinermi saqqummiinermilu pisarpoq, kiisalu aamma ukiumut isiginnaartitsisarneq 4. klassini pisartoq, akunnattuni angajullernilu ilalerneqarluni juullimut naggataarnermi Annaasisitta oqaluffiani ingerlanneqartarluni.

Ulluinnarni atuartitsinitsinni nutaaliorsinnaaneq sapinngisaq tamaat siammasissumik piviusunngorsarniartarparput, aammattaaq sap. ak. ullunilu sammisassaqartitsinerni. Tamanna ilaatigut pisarpoq sanalunnikkut suliaqarnermi, qarasaasialerinermi suliniutinillu suliaqartitsinermi.

NUAN ulluinnarni illup iluani suliniutit assigiinngitsut atorlugit nutaaliorsinnaanermut tapertaaqataasarpoq, taakkulu ilaatigut tassaasarput nammineq sanaanik isiginnaagassiami atisassaniit silami illuikkiornissamut sakkussaniit kalaallisut sanalukkanik sananermut.

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok