Trivselsarbejde/AKT 

Der er to trivselslærere på NIF. Disse to lærere kan benyttes, når der er elever i mistrivsel.

Det er klasselæreren, i samarbejde med de andre lærere/pædagoger, der indstiller eleven til trivselssamtaler. Trivselsarbejdet foregår i løbende kontakt med elevens klasselærer. Det er klasselæreren, der kontakter elevens forældre for at få tilladelse til at starte trivselssamtalerne.

Målet med samtalerne er, at eleven får forskellige redskaber til at takle sin hverdag bedre.

Omfanget af samtalerne vurderes ud fra hver enkelt elev i samråd med klasselæreren. De typiske samtaler foregår én gang om ugen i 4 uger. 

Der kan derudover oprettes samtalegrupper for f.eks. skilsmissebørn samt strikkecafeer og lign. til at nå flere elever på én gang.

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok