Nogle elever finder lektier spændende, udfordrende og motiverende at arbejde med - andre elever føler dem som en sur pligt, der har en negativ virkning på motivationen for læring og faglig udvikling.

Forskning vedrørende børns læring afdækker, at det traditionelle hjemmearbejde har forsvindende lille effekt, men peger på forældrenes engagement, som en af de mest væsentlige faktorer for elevers læring. Det er disse overvejelser, der har dannet grundlaget for NIFs lektiepolitik.

På NIF mener vi:

Det er vigtigt, at forældre - ved hver given lejlighed - undrer sig sammen med deres barn samt forholder sig nysgerrigt til verden.

Det er vigtigt, at forældre engagerer sig i børns læring, uafhængigt af lektier, for at fremme læringen på bedste vis.

De lektier, der gives for, forsøger den enkelte lærer at differentiere i forhold til eleven, således at den enkelte elev bliver udfordret på rette niveau.

Det er vigtigt at konkretisere hvorfor eleven skal lave en given lektie, således det giver mening for barnet at lave den.

Elevernes lektier bør afspejle de faglige emner, vi arbejder med i skolen. På denne måde skabes en rød tråd mellem det der arbejdes med i skolen som i hjemmet.

Idet man arbejder med lektier i hjemmet, vil barnet befinde sig i et læringsmiljø, der kan fremme fokus og koncentration, hvilket giver barnet mulighed for at kunne fordybe sig specifikt i det faglige stof.  

Lektielæsning kan have positiv effekt på elevers faglige udvikling, men er derudover også et middel til at styrke deres sociale kompetencer såsom: ansvarsbevidsthed, planlægning, strukturering, selvstændig læring mm.

Det er den enkelte lærers ansvar at beslutte hvilke lektier, hvor mange lektier, og om der i det hele taget skal gives lektier for i diverse fag.

Lektier skal, så vidt som muligt, følges op af læreren, således eventuelle misforståelser og udfordringer vedrørende lektien belyses og afklares.

 

 

Lektier inddeles i disse fem former

  1. Træningslektier (fx læsetræning, gangetabeller, grammatik, stavning…)
  2. Forberedelseslektier (fx læs en tekst, find viden om et emne, søg informationer…)
  3. Udbygningslektier (fx færdiggørelse af en stil, fremstil en præsentation…)
  4. Færdiggørelseslektier (færdiggørelse af lektier, som ikke er blevet gjort færdigt)
  5. Integrerede lektier (fagrapporter, projektarbejde, større opgaver i forbindelse med skoleforløb…)

Det er vigtigt, at de forskellige lektieformer bruges med omtanke, sådan at de er tilpasset elevernes evner og faglige niveau.

Omfanget af de lektier, der gives for, kan ikke bruges som mål på en lærers faglighed.

Lektier bør have til formål at øge elevernes læringsudbytte i et fag samt understøtte barnets motivation for at lære. Forældres efterspørgsel på lektier bør derfor ikke være incitament for at give lektier for.

Lektier kan findes på intra og evt. i elevernes Teams.

Det er, til enhver tid, forældrenes ansvar at sørge for, at lektier bliver lavet.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok