Samværspolitik

På NIF tolererer vi ikke mobning eller voldelig og truende adfærd.

Alle børn er forskellige, og man kan ikke være bedsteven med alle. Selv bedstevenner kan komme på kant, og konflikter kan opstå.

I disse tilfælde skal man respektere hinanden og sammen søge at løse den opståede konflikt.

På NIF tager vi altid udgangspunkt i at blive på egen banehalvdel, og vi taler med børnene om, at rummelighed går begge veje.

Når vi er på skolen, taler vi pænt til hinanden og passer på hinanden - både i timerne og i frikvartererne.

Alle elever, forældre og lærere har et fælles ansvar for, at konflikter ikke eskalerer men bliver løst hurtigst muligt efter en given situation.

Langt de fleste konflikter bliver heldigvis løst på skolen af skolens personale i samarbejde med børnene. På NIF taler lærerne altid indgående med begge parter i en konflikt og naturligvis med de børn, der måtte have overværet situationen. På baggrund heraf vurderes hvorvidt konflikten har været af en sådan karakter, at forældrene skal involveres.

På NIF vægter vi den tætte kontakt mellem forældrene i de enkelte klasser. Dette holdes i hævd med de årlige arrangementer og møder i klasserne. NIF lægger vægt på, at forældrene også selv er aktive i forhold til dialogen mellem børnene, når der har været konflikter.

Selv om NIF har ordens- og samværsregler, opfordres de enkelte klassers forældre til sammen at drøfte og formulere hvilke regler, der skal være i klassen for at imødegå mobning og få et godt kammeratskab.

Regler, man selv har vedtaget, overholdes lettere. Og selve diskussionen vil gøre både forældre og elever endnu mere bevidste om, hvad der er godt og skidt på dette område. Reglerne anbefales diskuteret på forældremøde hvert år og efterfølgende i klassen.

Gentagne brud på samværsreglerne kan medføre sanktioner.

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok